Đội ngũ giáo viên

Trần Đình Chương

Giáo Viên Bộ Môn : Guitar

Trương Thị Bích Ngọc

Giáo Viên Bộ Môn : Piano

Mai Thị Hà

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard - Piano & Thanh Nhạc

Nguyễn Thị Bảo Châu

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Tôn Nữ Lê Nhiên

Giáo Viên Bộ Môn : Piano

Nguyễn Ngọc Hạnh

Giáo Viên Bộ Môn : Piano

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Cao Lan

Giáo Viên Bộ Môn : Guitar

Trần Thị Mỹ Diên

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Nguyễn Thị Kim Tước

Giáo Viên Bộ Môn : Violin

Trần Lưu Tuyển Long

Giáo Viên Bộ Môn : Trống

Trần Đức Vĩnh Long

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Lê Thị Bảo Hiền

Giáo Viên Bộ Môn : Piano

Phạm Quỳnh Như

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Huỳnh Công Nghĩa

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Phùng Minh Quang

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Lưu Thị Thu Hằng

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Đinh Trường Thông

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard

Lê Kim Cương

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard

Bùi Thị Phương Loan

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano

Lê Hữu Ngà

Giáo Viên Bộ Môn : Violin

Nguyễn Hoàng Anh

Giáo viên bộ môn: Keyboard & Piano

Nguyễn Ngọc Long

Giáo Viên Bộ Môn : Thanh Nhạc

Hoàng Thế Dũng

Giáo Viên Bộ Môn : Thanh Nhạc

Đinh Quang Phát

Giáo Viên Bộ Môn : Guitar

Đàng Nguyên Vũ

Giáo Viên Bộ Môn : Múa

Đỗ Phương Thanh

Giáo Viên Bộ Môn : Keyboard & Piano